Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utsira

Navn
Utsira
Midlere årsproduksjon
3,5 GWh
Maksimal effekt
1,2 MW
Fylke(r)
Rogaland
Kommune(r)
Utsira
Elspotområde
NO 2
Antall operative turbiner
2
Gjennomsnitt navhøyde
46 m
Gjennomsnitt rotordiameter
40 m
Gjennomsnitt generatorytelse
0,6 MW
Energi per sveipt areal
1392,6 kWh/m2

Eiere

Selskap Eierandel
SOLVIND PROSJEKT AS 100 %

Operative vindturbiner

Turbinprodusent Turbintype Antall Idriftsatt
Enercon E-40 1 2004
Enercon E-40 1 2010