Hitra 2

Navn
Hitra 2
Midlere årsproduksjon
289,9 GWh
Maksimal effekt
93,6 MW
Fylke(r)
Trøndelag
Kommune(r)
Hitra
Elspotområde
NO 3
Antall operative turbiner
26
Gjennomsnitt navhøyde
87 m
Gjennomsnitt rotordiameter
117 m
Gjennomsnitt generatorytelse
3,6 MW
Energi per sveipt areal
1037,1 kWh/m2

Eiere

Selskap Eierandel
FOSEN VIND DA 100 %

Operative vindturbiner

Turbinprodusent Turbintype Antall Idriftsatt
Vestas V117-3.6 26 2019