Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Haram

Navn
Haram
Midlere årsproduksjon
127,2 GWh
Maksimal effekt
33,6 MW
Fylke(r)
Møre og Romsdal
Kommune(r)
Ålesund
Elspotområde
NO 3
Antall operative turbiner
8
Gjennomsnitt navhøyde
82 m
Gjennomsnitt rotordiameter
136 m
Gjennomsnitt generatorytelse
4,2 MW
Energi per sveipt areal
1094,4 kWh/m2

Eiere

Selskap Eierandel
HARAM KRAFT AS 100 %

Operative vindturbiner

Turbinprodusent Turbintype Antall Idriftsatt
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021
Vestas V136-4.2 1 2021