Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Flatenfoss 3

Navn
Flatenfoss 3
Løpenummer
88
Type
Kraftverk
År satt i drift
2009
Maksimal ytelse
7,1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
46,3 GWh
Brutto fallhøyde
10,4 m
Maksimal slukeevne
80 m3/s
Energiekvialent
0,025 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Agder
Kommune
Åmli
Vassdrag
019.C22

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Flatenfoss 3 kraftstasjon