Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vik

Navn
Vik
Løpenummer
502
Type
Kraftverk
År satt i drift
1952
Maksimal ytelse
1,2 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
7,4 GWh
Brutto fallhøyde
87 m
Maksimal slukeevne
1,7 m3/s
Energiekvialent
0,195 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord
Vassdrag
137.1B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TRØNDERENERGI KRAFT AS 100,00 % X X