Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Breivikelva

Navn
Breivikelva
Løpenummer
1981
Type
Kraftverk
År satt i drift
2021
Maksimal ytelse
8,6 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
27 GWh
Brutto fallhøyde
305,5 m
Maksimal slukeevne
4,3 m3/s
Energiekvialent
0,561 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Beiarn
Vassdrag
161.32Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SKS PRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Breivikelva kraftverk