Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Steindal (Støylselva)

Navn
Steindal (Støylselva)
Løpenummer
1942
Type
Kraftverk
År satt i drift
2019
Maksimal ytelse
3,1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
10 GWh
Brutto fallhøyde
178,9 m
Maksimal slukeevne
2 m3/s
Energiekvialent
0,424 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn
Vassdrag
085.A5D

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
STEINDAL KRAFTVERK AS 100,00 % X
PROXIMA HYDROTECH AS X

Konsesjonssak – vassdrag

Steindal kraftverk