Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sølna

Navn
Sølna
Løpenummer
1883
Type
Kraftverk
År satt i drift
2016
Maksimal ytelse
5,4 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
15,7 GWh
Brutto fallhøyde
63,5 m
Maksimal slukeevne
10 m3/s
Energiekvialent
0,149 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 1
Fylke
Innlandet
Kommune
Alvdal
Vassdrag
002.MAA20

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS X
ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS 100,00 % X

Konsesjonssak – vassdrag

Sølna kraftverk