Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Baggfossen

Navn
Baggfossen
Løpenummer
1839
Type
Kraftverk
År satt i drift
2015
Maksimal ytelse
0,1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0,7 GWh
Brutto fallhøyde
24 m
Maksimal slukeevne
0,8 m3/s
Energiekvialent
0,046 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Sørfold
Vassdrag
167.2A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
BAGGFOSSEN MIKROKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Baggfossen minikraftverk