Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Haukali

Navn
Haukali
Løpenummer
1699
Type
Kraftverk
År satt i drift
2001
Maksimal ytelse
1,7 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
6 GWh
Brutto fallhøyde
331 m
Maksimal slukeevne
0,7 m3/s
Energiekvialent
0,705 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Vassdrag
031.1B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SKRUDSARKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Haukali kraftstasjon