Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sildhopen

Navn
Sildhopen
Løpenummer
1627
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
0,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
3,5 GWh
Brutto fallhøyde
74,1 m
Maksimal slukeevne
0,8 m3/s
Energiekvialent
0,185 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Sørfold
Vassdrag
168.4A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NORDLAKS SMOLT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Vannuttak og regulering Sildhopvatnet