Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Råfossen

Navn
Råfossen
Løpenummer
1551
Type
Kraftverk
År satt i drift
2008
Maksimal ytelse
0,3 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1,8 GWh
Brutto fallhøyde
33 m
Maksimal slukeevne
1,2 m3/s
Energiekvialent
0,08 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Midtre Gauldal
Vassdrag
122.BAB

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
MIDT ENERGI AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Mikrokraftverk i Hauka