Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Tua

Navn
Tua
Løpenummer
1451
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
1,8 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4,9 GWh
Brutto fallhøyde
132 m
Maksimal slukeevne
1,6 m3/s
Energiekvialent
0,323 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Steinkjer
Vassdrag
129.5Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SMÅKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Tua småkraftverk