Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Bjørndalen

Navn
Bjørndalen
Løpenummer
1367
Type
Kraftverk
År satt i drift
2006
Maksimal ytelse
5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
27 GWh
Brutto fallhøyde
101,6 m
Maksimal slukeevne
5,5 m3/s
Energiekvialent
0,25 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger
Vassdrag
086.7C

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
FIRDAKRAFT AS 100,00 %
SFE PRODUKSJON AS X X

Konsesjonssak – vassdrag

Dauremål og Bjørndalen kraftverk