Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Takle

Navn
Takle
Løpenummer
1339
Type
Kraftverk
År satt i drift
2000
Maksimal ytelse
1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
5,6 GWh
Brutto fallhøyde
225 m
Maksimal slukeevne
0,5 m3/s
Energiekvialent
0,556 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 5
Fylke
Vestland
Kommune
Gulen
Vassdrag
069.2Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SMÅKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Takle minikraftverk, gjenoppbygging