Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nordlandselva

Navn
Nordlandselva
Løpenummer
1245
Type
Kraftverk
År satt i drift
2006
Maksimal ytelse
2 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
9,5 GWh
Brutto fallhøyde
172 m
Maksimal slukeevne
1,5 m3/s
Energiekvialent
0,383 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Beiarn
Vassdrag
161.4Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SKS PRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Nordlandselva småkraftverk