Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Tafjord 7 (Fetvatn)

Navn
Tafjord 7 (Fetvatn)
Løpenummer
1221
Type
Kraftverk
År satt i drift
2006
Maksimal ytelse
2,2 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
8,2 GWh
Brutto fallhøyde
127,7 m
Maksimal slukeevne
2,2 m3/s
Energiekvialent
0,272 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Fjord
Vassdrag
099.D2

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Tafjord 7 (Saudebotn kraftverk)