Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Haavard T. Lien Mikrokraftverk

Navn
Haavard T. Lien Mikrokraftverk
Løpenummer
1132
Type
Kraftverk
År satt i drift
2002
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes
Vassdrag
020.B21

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
Håvard T. Lien 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Mikrokraftverk i Hagestadbekken