Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Høglielva Kraftverk

Navn
Høglielva Kraftverk
Løpenummer
1108
Type
Kraftverk
År satt i drift
2004
Maksimal ytelse
0 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0,1 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Vassdrag
152.BZ

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
UKJENT 100,00 % X

Konsesjonssak – vassdrag

Mikrokraftverk i Høglielva