Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 18.01.2023

Strømforbruk i Norge

En av NVEs hovedoppgaver er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. På denne siden har vi fokus på strømforbruk i Norge. 

På bakgrunn av denne oppgaven har vi laget en interaktiv rapport som viser strømforbruket i Norge fra 2020. Videre lager vi fremskrivinger av hvordan energibruken i Norge og strømforbruk i våre nære naboland vil utvikle seg i årene fremover. I tillegg gjør vi analyser av enkeltområder og lager faktaark om aktuelle temaer. Siste fremskrivningsrapport om strømforbruk mot 2040 kan leses i margen til høyre. 

Den interaktive rapporten viser strømforbruket i Norge fra 2020 til i dag og er basert på faktisk kraftforbruk fra Elhub. Vi har fordelt strømforbruket på fem ulike sektorer og det er mulig å se temperaturkorrigert og faktisk forbruk. På den ene fanen har vi også lagt inn spotpris og hva den gjennomsnittlige strømprisen har vært for husholdninger etter strømstøtte. Utforsk den interaktive rapporten her Strømforbruk i Norge fra 2020. 

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonsjef:
Maren Esmark, mesm@nve.no

PowerBi rapportansvarlig:

Jørgen Tuset, jktu@nve.no