Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 21.07.2023

Samlet energibruk

Samlet energibruk i Norge omfatter bruk av alle typer energivarer i Fastlands-Norge og på sokkelen. I tillegg til strøm blir det brukt gass, kull, olje, bensin, diesel, bioenergi og fjernvarme i Norge. Gass blir hovedsakelig brukt i industri og petroleumsnæringen. Gass og kull brukes også som råstoff i industrien. Bioenergi og fjernvarme brukes til varme i husholdninger, yrkesbygg og industri.