60 søknader om FoU-prosjekter er godkjent til å inngå i nettselskapenes finansieringsordning.

Fra 1. januar 2013 kan kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter på inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag dekkes inn som et tillegg til selskapenes årlige inntektsramme. Hensikten med ordningen er å stimulere til forsking og utvikling som kan bidra til mer effektiv drift og utvikling av kraftnettet.

Liste over de godkjente prosjektene finnes under relatert informasjon til høyre på siden.