Publisert 06.11.2019 , sist oppdatert 21.09.2023

Revisjonsrapportar for økonomisk regulering av nettselskapene

Selskap Tema År Endring av rapportinnhold*
Helgeland Kraft Nett AS Konserninterne transaksjoner 2020  
Ringerikskraft Nett AS Konserninterne transaksjoner 2020  
Stange Energi Nett AS Konserninterne transaksjoner 2020  
Istad Nett AS Konserninterne transaksjoner 2020  
Dalane Nett AS Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA, tekniske nettverdier 2019  
Glitre Energi Nett AS Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA 2019  
Gudbrandsdalen Energi Nett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler, tekniske nettverdier

2019  
Hålogaland Kraft Nett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA, tekniske nettverdier

2019  
Lyse Elnett AS

Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA

2019  
NEAS AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler

2019  
Troms Kraft Nett AS

Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA, tekniske nettverdier

2019  

Varanger Kraftnett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler

2019  
Vest-Telemark Kraftlag AS

Kostnadsfordeling

2019  
Voss Energi Nett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler, tekniske nettverdier

2019  

*Forhold som endrer konklusjoner i rapporten