Publisert 11.02.2022 , sist oppdatert 24.06.2022

Høring av endret systemansvarsforskrift

På vegne av Olje- og energidepartementet (OED), sender Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endring i forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) på høring. Endringen i systemansvarsforskriften § 12 femte ledd trådte i kraft 29. juni 2021 og ble gjort uten høring i forkant. Selv om forskriften ble endret uten høring ønsker OED at berørte aktører skal få mulighet til å uttale seg om endringen. OED ga derfor oppdrag til RME om å sende endringen på høring, oppsummere høringsuttalelsene og gi en anbefaling til departementet.

Høringsfristen er 14. mai 2022

Vi ber om at innspill og kommentarer til endringen sendes RME innen 14. mai 2022. Dere kan sende høringssvar til RME på e-post, rme@nve.no. Vennligst merk e-posten med referansenummer 202111591. Alle høringsuttalelser vil bli publisert.

Høringsdokumentet kan lastes ned her.