Publisert 11.02.2021 , sist oppdatert 16.06.2021

Metode for datautveksling

Som en del av oppfølgingen av RME rapport Nr. 7/2020 Driftskoordinering i kraftsystemet har RME nå bedt Statnett i samarbeid med bransjen om å starte arbeidet med en metode for datautveksling mellom systemansvarlig, nettselskap og nettbrukere. Metoden skal beskrive omfang og anvendelse av datautveksling som til enhver tid er gjeldende praksis.

Brevet kan leses her.

Før arbeidet med metoden settes i gang har RME bedt om en beskrivelse av oppsett på arbeidet, hvordan nettselskap og nettbrukere blir involvert og et anslag på hvor lang tid som trengs for å utarbeide metoden. Systemansvarlig skal oversende en plan for arbeidet innen 31. mars 2021.