Publisert 10.06.2022 , sist oppdatert 06.03.2023

Påloggingsveiviser eRapp

Nyttig informasjon til deg som skal bruke eRapp:
  • Påloggingen på eRapp-tjenesten skjer via Altinn.
  • Altinn-rollene man trenger for pålogging er avhengige av hvilke oppgaver man utfører i eRapp.
  • Altinn-rollene opprettes og delegeres innenfor selskapet som utfører oppgaver i eRapp.
  • Personen som kan delegere Altinn-roller på vegne av et selskap kaller vi for "Altinn-ansvarlig".