Publisert 27.06.2022 , sist oppdatert 04.07.2022

Webinar – Innrapportering av datagrunnlag for strømstøtteutbetalinger

RME skal føre tilsyn med nettselskapenes utbetalinger av strømstøtte. I denne forbindelse pålegges nettselskapene å rapportere fakturaunderlag med dokumentasjon av utbetalinger på målepunktsnivå til RME.

iStock

Dataene er personsensitive og skal derfor deles til RME gjennom egne servere for sikker overføring. Det arrangeres et webinar mandag 27.06, klokken 12:00, der vi demonstrerer hvordan man kobler seg til serveren og gjør oss tilgjengelige for øvrige spørsmål knyttet til dette.

Delta på webinaret på Teams ved å følge denne lenken.

Ta kontakt med Lars Stemland Eide på lase@nve.no dersom du ønsker å bli tilsendt opptak fra webinaret.

Kontakt

Lars Stemland Eide, seniorrådgiver