Publisert 18.12.2020

Vurdering av nettselskapenes behov for arbeidskapital

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har publisert en ekstern rapport som vurderer om, og eventuelt hvordan, arbeidskapital bør inngå i inntektsreguleringen av nettselskapene.

Thema Consulting Group (Thema) har vurdert det teoretiske fundamentet for arbeidskapital. De har også analysert månedlige saldobalanser fra utvalgte nettselskaper, og gjennomført intervjuer med disse. Ulike metoder for inkludering av arbeidskapital diskuteres og det gis forslag til løsninger. Alle vurderinger og konklusjoner i rapporten er konsulentens egne. Rapporten kan lastes ned her.


Vi inviterer alle til å komme med innspill til dette arbeidet innen 1. mars 2021. Tilbakemeldinger merkes med referansenummer 202016537 og sendes til rme@nve.no.


Vi vil ta med oss innholdet i denne rapporten og eventuelle innspill til den, i det videre arbeidet med utviklingen av inntektsreguleringen.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Tore Langset.

Seniorrådgiver Geir Røsand.