Publisert 17.11.2022

Strømstøtte: Særskilte støttesatser for sluttoppgjør i november

Gjennomsnittsprisene for november har hittil vært lavere enn terskelnivået på 70 øre/kWh. Vi fastsetter derfor særskilte støttesatser som nettselskapene skal benytte ved sluttoppgjør videre i november.

Når et nettselskap gjennomfører sluttoppgjør for en kunde før månedens støttesats er fastsatt, skal nettselskapet benytte støttesatsen fra forrige måned. RME har anledning til å offentliggjøre særskilte støttesatser til bruk ved sluttoppgjør.

Gjennomsnittsprisene uten mva hittil i november (per. 17.11.22) og særskilte støttesatser for sluttoppgjør videre i november:

Prisområde Gjennomsnittspris u/mva Særskilt støttesats for sluttoppgjør
NO1 (Oslo)

44,86

0 øre/kWh

NO2 (Kristiansand)

45,26

0 øre/kWh

NO5 (Bergen)

44,86

0 øre/kWh

NO3 (Trondheim)

27,58

0 øre/kWh

NO4 (Tromsø) m/mva

17,52

0 øre/kWh

NO4* (Tromsø) u/mva

17,52

0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm.