Publisert 31.03.2022

Strømstøtte: Her er støttesatsene for mars

I mars var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rett over 187 øre. Støtte til strømregningen blir i overkant av 117 øre/kWh. Her finner du oversikt over snittpris og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.

 

 

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Fra og med januar har Regjeringen justert opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.

Satsene for mars er nå fastsatt:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats

NO1 (Oslo)

187,04 øre/kWh

117,04 øre/kWh

NO2 (Kristiansand)

187,04 øre/kWh

117,04 øre/kWh

NO5 (Bergen)

187,05 øre/kWh

117,05 øre/kWh

NO3 (Trondheim)

17,28 øre/kWh

0 øre/kWh

NO4 (Tromsø) m/ mva

15,10 øre/kWh

0 øre/kWh

NO4 (Tromsø) u/ mva *

15,10 øre/kWh

0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25