Publisert 30.06.2023

Strømstøtte: Her er støttesatsene for juni 2023

I juni var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) ca. 73 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 4 øre/kWh. For NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på ca. 96 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 30 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for juni for kunder i disse prisområdene. 

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva. 

Støttesatsen for juni med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 73,26 øre/kWh 3,67 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 96,45 øre/kWh 29,75 øre/kWh
NO5 (Bergen) 73,23 øre/kWh 3,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  23,46 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  21,71 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  21,71 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Gjeldende rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

 

Formel for NO4 (Tromsø) u/mva*:
(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90