Publisert 21.03.2017 , sist oppdatert 31.10.2019

Status for Elmarkedstilsynets høringer og vedtatte forskriftsendringer 2017

Elmarkedstilsynet i NVE har planlagt å legge ut en rekke forskriftendringer på høring i 2017. I vedlagte lenke finner du en oversikt over status på høringer gjennomført i 2016, og videre fremdriftsplaner i 2017 for de ulike endringsforslagene.

Illustrasjonsbilde Elmarkedstilsynet. Foto: colorbox.com

I tillegg finner du informasjon om planlagte høringer.

Oversikt over høringer og vedtatte forskrifter.

Høringer knyttet til nettkoder.