Publisert 20.06.2022 , sist oppdatert 23.06.2022

Statnetts flaskehalsinntekter dekker kostnader i transmisjonsnettet og bidrar til lavere nettleie

Flaskehalsinntektene på mellomlandforbindelsene endte på 3,6 milliarder kroner i 2021. RME godkjenner Statnett sin bruk av flaskehalsinntektene for 2021.

Foto: Erik Due, NVE

Vedtaket er knyttet til flaskehalsinntektene på forbindelsene til våre tilknyttede land, bortsett fra North Sea Link (NSL). RME skal hvert år godkjenne hvordan Statnett bruker disse inntektene, og at dette er i tråd med regelverket.

 - Statnett har brukt disse på samme måte som tidligere. De brukes til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet, slik at nettleien for norske forbrukere blir lavere. Dette er kostnader til investeringer, drift, systemdrift og nettap som allerede er en del av tariffgrunnlaget til Statnett, sier Tore Langset, direktør i RME.

Statnett har utarbeidet en metode for bruk av flaskehalsinntektene som kan leses ved å følge lenken til høyre.

Om regulering av flaskehalsinntektene

RME skal årlig offentliggjøre en rapport som viser hvilke flaskehalsinntekter Statnett har opptjent på sine forbindelser til våre naboland, og hvordan disse er brukt. Flaskehalsinntektene det rapporteres om er inntektene Statnett får når det er prisforskjeller mellom Norge og tilknyttede land, både når det importeres og eksporteres kraft over mellomlandsforbindelsene. Det stilles krav til hvordan Statnett skal bruke flaskehalsinntektene.

 

 

 

 

 

Kontakt

Seksjonssjef Roar Amundsveen.

Seniorrådgiver Silje Syvertsen.

 

Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

Vi har samlet all informasjon om Statnetts bruk av flaskehalsinntekter på en egen samleside her.