Publisert 28.06.2022

RME presiserer: HAN-porten skal åpnes innen tre virkedager

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer kravet til åpning av HAN-porten. HAN-porten skal normalt åpnes innen tre virkedager fra kunden gir beskjed.

illustrasjon AMS. Foto: Stig Storheil/NVE

- Mange kunder ønsker nå å bruke HAN-porten for å tilpasse seg den nye nettleiemodellen. Det er viktig at nettselskapene legger til rette for dette, sier Tore Langset, direktør i RME.

HAN-porten (Home Area Network) er en fysisk port på AMS-måleren. Ved å tilkoble avlesningsutstyr til HAN-porten, får kunden formidlet sanntidsinformasjon om eget strømforbruk. Denne informasjonen kan videre benyttes til styring av forbruket. Effektuttaket (kW) til kunden er blant informasjonen som formidles over HAN-porten.

HAN-porten må åpnes av nettselskapet før kunden kan ta den i bruk.

Åpning av HAN-porten

Nettselskapene åpner normalt HAN-porten trådløst gjennom sine datasystemer. Flere nettselskaper har en selvbetjeningsløsning for åpning av HAN-porten gjennom nettselskapets «Min Side». Andre nettselskaper gjør dette når kunden henvender seg gjennom kontaktskjema på nettsiden, på epost eller på telefon.

Nettselskapene skal forholde seg til en veiledende frist på tre virkedager

RME har fått flere henvendelser fra kunder og ulike tjenestetilbydere om at noen nettselskaper bruker uforholdsmessig lang tid på å åpne HAN-porten. RME ønsker å tydeliggjøre at en slik praksis ikke er i tråd med formålet i forskriftsbestemmelsene om HAN-port.

Kontaktpersoner

Fahad Jamil, overingeniør
mobil: 47 24 04 38

Kjell Rune Verlo, fungerende seksjonssjef
mobil: 97 12 82 80