Publisert 30.03.2022 , sist oppdatert 31.03.2022

RME ønsker innspill på hvordan nettselskapene sammenliknes i effektivitetsanalysen

Hvert år analyseres nettselskapenes effektivitet og rangeres ut fra hvor mye ressurser de bruker på å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. Med utgangspunkt i analysen bestemmes nettselskapenes avkastning. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) jobber med å forbedre analysen og ønsker innspill fra bransjen.

Nettselskapene må gjennomføre betydelige investeringer når samfunnet skal elektrifiseres, og det er viktig at effektivitetsanalysen gjenspeiler denne oppgaven.

- Vi har nå tilgang på detaljerte forbruksdata fra Elhub, og bruker forskning og utvikling for å utvikle nye måter å sammenligne nettselskapene på. Nå ønsker vi tilbakemeldinger fra bransjen på to nye utredninger. Nettselskapenes innspill tar vi med oss når vi skal lage en ny modell som er rustet for fremtiden, sier Roar Amundsveen, fungerende seksjonssjef i RME.

RME ønsker innspill til rapportene innen 1.6.2022

Modellene regulerer nettselskapenes inntekter og avkastning

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) regulerer nettselskapenes inntekter. Formålet med reguleringen er å bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. RME gjennomfører hvert år en effektivitetsanalyse som måler selskapene mot hverandre, og rangerer dem ut fra hvor mye ressurser de bruker på å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. Nettselskapenes avkastning bestemmes deretter av hvor kostnadseffektivt de løser sine oppgaver.

Tre nye oppgavevariabler er under utvikling

RME har over flere år utforsket nye størrelser som kan brukes som oppgavevariabler i effektivitetsanalysen. Effektavstand er en sammensatt størrelse som beskriver hvor mye effekt nettselskapene skal levere, og hvor langt effekten må transporteres. Energiavstand har samme egenskap, men gjenspeiler hvor mye energi som skal fraktes over ulike avstander i en periode. Vi holder også på å utvikle en variabel som skal beskrive nettselskapenes oppgave med å levere pålitelig strømforsyning til kundene.

Rapport 1: Utvikle nye oppgavevariabler som beskriver nettselskapenes oppgaver

I rapporten «Developing new output parameters for the use in future efficiency analysis for DSOs» dokumenterer THEMA et prosjekt som i stor grad handler om å bygge videre på tidligere arbeid. En vesentlig del av dette prosjektet handler om å beregne effektavstand i både høyspent og lavspent distribusjonsnett. I tillegg ser THEMA på hvordan beregningene kan kombineres slik at det kan beregnes en enkelt oppgave for hele distribusjonsnettet. Beregningene er basert på et datagrunnlag fra Elhub som inkluderer døgnverdier for alle landets målepunkter. Metoden for høyspent nett inkluderer å opprette et nytt og teoretisk nett. I denne rapporten foretar THEMA en geografisk analyse av det nye nettet og gjør sammenligninger med det utbygde distribusjonsnettet.

I tillegg til ulike problemstillinger knyttet til effekt- og energiavstand fortsetter THEMA arbeidet med å utvikle en egen variabel som beskriver oppgaven med å levere pålitelighet.

Rapport 2: Samle målepunkter i klynger eller til fiktive noder

Effekt- og energiavstand kan beregnes fra hvert innmatingspunkt og til hvert enkelt målepunkt hos sluttkunde. En slik tilnærming kan imidlertid være krevende når vi tar i betraktning at det er 3,2 millioner individuelle målepunkter i nettet. I rapporten «Establishing nodes in the distribution grid» analyserer THEMA og Expert Analytics ulike algoritmer for å etablere klynger av målepunkter og deretter vurdere hvordan disse kan brukes i beregningen av en effektdistanse. Algoritmene som er analysert er K-means, Gaussian Mixture Models og DBSCAN. Algoritmene kan i større eller mindre grad tilpasses og modifiseres ut ifra brukerbehov. Algoritmene er testet ut på et datasett fra Elhub supplert med ytterligere nettdata fra enkelte nettselskaper.

 

Kontaktperson

Ole-Petter Kordahl, seniorrådgiver
mobil: 93 01 57 83

RME ønsker innspill

Innspill på rapportene sendes til rme@nve.no innen 1.juni 2022.
Bruk saksreferanse 202205516.