Publisert 08.05.2020

RME lyser ut oppdrag på tidsbruk ved tilknytning og prosumenters påvirkning av nettet

RME har nå lyst ut to oppdrag for å kartlegge nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning og analysere prosumenters påvirkning av distribusjonsnettet. Fristene for å sende inn tilbud er henholdsvis 15. mai og 6. juni.

Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning av nye kunder

RME vurderer å innføre krav til både tidsbruk og hvordan tidsbruk kan rapporteres i forbindelse med tilknytning av nye kunder. For å kunne vurdere mulige nye krav er det nødvendig med bedre informasjon om hva som er status hos nettselskapene i dag. Eventuelle krav til tidsbruk må også kunne følges opp på en hensiktsmessig måte.

RME ønsker en utredning som ser på hva som er status hos nettselskapene i dag, muligheten for å måle tidsbruk ved tilknytninger og hvilke krav som bør stilles til rapportering.   

Konkurransegrunnlaget finnes på denne linken.

Tilbudsfrist: 15. mai 2020 klokken 14.00

 

Prosumenters påvirkning på distribusjonsnettet

Prisen og den teknologiske utviklingen gjør at NVE anslår at flere vil installere solceller på taket fremover, og at den samlede produksjonen kan øke med rundt 7 TWh frem mot 2040.

Ved at flere installerer solceller privat på boligen, næringsbygg eller industribygg vil mengden energi som er produsert lokalt øke betraktelig. Dette vil kunne skape utfordringer ved driften av nettet, og den tradisjonelle flyten av energi vil settes på prøve når en bolig både kan produsere og forbruke energi om hverandre. RME ønsker å bedre forstå hvordan prosumenter påvirker nettdriften, og ønsker derfor en teknisk analyse av solcellers påvirkning på distribusjonsnettet.

Konkurransegrunnlaget finnes på denne linken.

Tilbudsfrist: 6. juni 2020 klokken 14.00