Publisert 07.05.2021 , sist oppdatert 20.05.2021

RME inviterer til bransjeseminar om cybersikkerhet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) arrangerer webinar om ACERs høringsforslag til retningslinjer for cybersikkerhet. Kraftbransjen inviteres til webinar 21. mai kl. 12.00-13.45.

Den 30. april 2021 sendte ACER (byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter på energi i Europa) ut på høring et forslag til en ikke-bindende rammeretningslinje for en nettkode på cybersikkerhet (ekstern lenke til engelsk side).

RME holder oppstarts-/bransjeswebinar om innholdet i forslag til rammeretningslinjene
I forbindelse med denne høringen arrangerer RME et kort bransjewebinar hvor vi informerer om innholdet i utkast til rammeretningslinje og videre prosess for utarbeidelse av selve nettkoden. Vi vil også gå inn på hva en slik nettkode vil kunne få av betydning for bransjen, og hvordan bransjen kan påvirke innholdet.

Vi ser frem til nyttige innlegg og diskusjoner om rammeretningslinjen og den kommende nettkoden på cybersikkerhet.

AGENDA

12:00 – 12:15

Introduksjon

Ove Flataker

RME

12:15 – 12:45

Innhold i foreslått rammeretningslinje og vegen videre for nettkoden

Øyvind Toftegaard

RME

12:45 – 12:55

Spørsmål og diskusjon

 

Alle

12:55 – 13:00

Pause

 

-

13:00 – 13:15

Statnett sin deltakelse i arbeidet med en nettkode gjennom ENTSO-E

Øystein Korum

Statnett

13:15 – 13:30

Nettselskap og evt deltagelse i arbeidet med en nettkode gjennom den nye EU-DSO enheten

Per Arne Vada

Energi Norge

13:30 – 13:40

Spørsmål og diskusjon

 

Alle

13:40 – 13:45

Avslutning

Øyvind Toftegaard

RME


ACERs forslag til rammeretningslinje for nettkode på cybersikkerhet

Rammeretningslinjen utarbeides av ACER på forespørsel fra EU-Kommisjonen og skal gi retning for systemoperatørene og nettselskaper (ENTSO-E og kommende EU-DSO enhet) når de skal skrive et forslag til selve nettkoden. Vurdering av om koden er EØS relevant, og om og hvordan den skal gjennomføres i norsk rett, følger vanlige prosedyrer, og er politiske myndigheters ansvar. Sikkerhet blir stadig viktigere som et resultat av den teknologiske utviklingen og et mer komplekst og digitalt drevet kraftsystem. På samme måte som for internett, begrenses ikke det moderne kraftsystemet av landegrenser. –og det gjør ikke digitale trusselaktører og skadevare heller.

Kontaktpersoner: Rebecca Norrie-Moe (påmelding) Øyvind Toftegaard (faglig).
Tid: 21.05.2021, kl. 12:00 til 13:30.
Sted: Webinaret holdes på Teams og link blir delt ved påmelding.
Hvem: Nettselskap, kraftprodusenter, virksomhet for forbrukerfleksibilitet, energilagring, kjøp og salg av energi (unntatt sluttbrukere). CSIRT/CERT/SOC/MSSP, produsenter og tjenesteleverandører for bransjen. Journalister er også velkomne til å delta.


Påmeldingsfrist: Senest 19. mai 2021.


Påmeldingslenke