Publisert 01.02.2022

RME har vedtatt at Celsa Armeringsstål må løse flimmerproblemer i strømnettet

Celsa Armeringsstål er årsak til flimmerproblemer på Helgeland. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at bedriften har ansvar for å løse problemet.

- I dag fører flimmer til brudd på krav til spenningskvalitet hos sluttbrukere på Helgeland, økte driftskostnader og er til hinder for tilknytning av nye større nettkunder i området. RME har fattet vedtak om at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig etter forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Celsa Armeringsstål skal sende RME en tiltaksplan innen 1. april 2022. Bedriften har frist til 1. mars 2023 for å utbedre flimmerproblemet, så det ikke er til hinder for å tilknytte nytt forbruk i området.

Om flimmerproblem i strømnettet på Helgeland

Flimmer har i mange år vært et problem i strømforsyningen på Helgeland. Problemet har vært håndtert ved en kombinasjon av forskjellige avbøtende tiltak, uten at dette fullt ut har løst problemet.

RMEs avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages av parter i saken og de med rettslig klageinteresse. En eventuelt klage vil avgjøres av Energiklagenemnda.

Her kan du lese mer om problemer med flimmerproblemer i strømnettet på Helgeland

 

Kontaktpersoner

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
mobil: 95 22 45 48

Eirik Eggum, overingeniør
mobil: 97 54 53 74