Publisert 21.05.2024 , sist oppdatert 22.05.2024

RME har kartlagt nettselskapenes valg av nettleiemodeller

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har kartlagt alle nettselskapenes nettleiemodell for kunder i lavspentnettet. Kartleggingen viser at alle med unntak av tre nettselskap benytter samme modell for tariffering.

- Vi synes det er positivt at nettselskapene i all hovedsak har samlet seg om samme tarifferingsmodell. Det gjør nettleien mer oversiktlig for kundene, sier seksjonssjef  RME, Torfinn Jonassen.

Kapasitetstrinn vanlig

De fleste nettselskapene har valgt en modell hvor fastleddet er inndelt i kapasitetstrinn. Hvilket trinn kunden blir plassert på er bestemt ut fra kundens tre høyeste døgnmakser i løpet av en måned. Døgnmaksen er den timen kunden brukte mest strøm i løpet av døgnet.

Omkring to tredjedeler av nettselskapene har første trinn i trinnmodellen som 0-2 kW, mens omtrent en fjerdedel av nettselskapene har første trinn som 0-5 kW. Tre nettselskaper har valgt andre modeller enn trinnmodellen.

Energiledd bidrar til rundt halvparten av inntektene

RME har også undersøkt hvor store andeler av nettselskapenes inntekter som kommer fra energileddet. For husholdninger viser kartleggingen at 60 prosent av nettselskapene henter inn 50 prosent eller mindre av inntektene fra husholdningskunder gjennom energileddet. Landssnittet for husholdninger ligger på 48 prosent. De fleste nettselskap henter inn mellom 40 og 60 prosent av inntektene fra husholdningskunder gjennom energileddet.

Karleggingen viser også at de fleste nettselskapene i all hovedsak har god informasjon om nettleieprisene tilgjengelig på nettsidene sine. Noen av selskapene kunne imidlertid tydeliggjort bedre hvilke avgifter som er inkludert i prisen de oppgir.

Kontaktpersoner

Andrea Kråkene Aase, førstekonsulent
telefon: 97 61 00 45

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
telefon: 95 22 45 48