Publisert 29.06.2023

RME gir Statnett overtredelsesgebyr for mangelfull offentliggjøring av innsideinformasjon

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) mener at Statnett i tre tilfeller har brutt kravet om å offentliggjøre innsideinformasjon. Statnett ilegges derfor et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner.

Foto: Catchlight/NVE

Statnett får et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for mangelfull offentliggjøring av innsideinformasjon til markedet om redusert ramping på NordLink.

– Informasjon om redusert ramping kan påvirke prisen på et engrosenergiprodukt. RME ser på dette som et alvorlig brudd på kravet om offentliggjøring av innsideinformasjon, sier Tore Langset.

I forskrift om energimarked og nettregulering (NEM) er det et krav at innsideinformasjon skal publiseres effektivt og uten ugrunnet opphold. Informasjon om rampingrestriksjoner anses som innsideinformasjon, og RME mener at Statnett har brutt dette kravet ved tre anledninger.

Ramping kan redusere flyten mellom budområder

Rampingrestriksjoner legger begrensninger på hvor stor flytendring som tillates rundt timeskift. Redusert ramping vil kunne redusere flyten mellom to budområder, og kan derfor medføre større prisforskjeller mellom budområdene i enkelttimer.

De nordiske systemoperatørene (TSO-ene) har blitt enige om rampingrestriksjoner på 600 MW/time på alle HVDC (høyspent/likestrøm) kabler. Rampingrestriksjonen på NordLink ble satt til 300 MW/time i døgnmarkedet og intradagmarkedet fra oppstart av testdrift.

Innsideinformasjon skal publiseres effektivt og uten opphold

Det er til dels relativt lange perioder hvor Statnett anses å ikke ha publisert informasjon om rampingrestriksjonen på NordLink effektivt og uten ugrunnet opphold. Med 600 MW/time kan man snu flyten fra full eksport til full import i løpet av 5 timer. Med 300 MW/time tar det dobbelt så lang tid. Restriksjonen vil ha betydning i timer hvor prisforskjellen tilsier at flyten skulle vært endret med mer enn 300 MW.

RME mener at det er sannsynlig at informasjonen om redusert ramping ville ha påvirket prisen på et engrosenergiprodukt merkbart i løpet av disse periodene. Informasjonen skulle derfor ha vært publisert på en allment kjent plattform før den ble publisert på Statnetts hjemmeside eller via Statnetts meldingstjeneste.

Kontakt

Tiril Henriksen Norvoll, seksjonssjef 
Tlf: 92 23 45 24