Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) ønsker innspill på Statnett sitt forslag til hvordan flaskehalsinntektene skal brukes. RME skal årlig godkjenne at Statnett bruker inntektene de får, på kraftforbindelsene mellom Norge og våre naboland, i tråd med regelverket.

foto: Laila Høivik, NVE

I hovedsak foreslår Statnett at de vil bruke inntektene til å betale for kostnader knyttet til nettanlegg i Norge, som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien.

- RME ber om innspill på forslaget til Statnett før vi godkjenner bruken av flaskehalsinntektene for 2020. Relevante innspill vil tas med i vurderingen, sier Tore Langset, seksjonssjef i RME.

Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett mener at store deler av transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten og at flaskehalsinntektene derfor kan betale for mye av transmisjonsnettet innenlands.

- Transmisjonsnettet er viktig både for innenlandske brukere og for utenlandshandelen. Når flaskehalsinntekter brukes til å dekke kostnader i transmisjonsnettet, blir det mindre å betale for norske forbrukere, forklarer Langset.

Frist for å sende innspill er mandag 26. april 2021.