Publisert 23.03.2021 , sist oppdatert 24.03.2021

RME ber om innspill på Statnett sitt forslag til bruk av flaskehalsinntekter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) ønsker innspill på Statnett sitt forslag til hvordan flaskehalsinntektene skal brukes. RME skal årlig godkjenne at Statnett bruker inntektene de får, på kraftforbindelsene mellom Norge og våre naboland, i tråd med regelverket.

foto: Laila Høivik, NVE

I hovedsak foreslår Statnett at de vil bruke inntektene til å betale for kostnader knyttet til nettanlegg i Norge, som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien.

- RME ber om innspill på forslaget til Statnett før vi godkjenner bruken av flaskehalsinntektene for 2020. Relevante innspill vil tas med i vurderingen, sier Tore Langset, seksjonssjef i RME.

Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett mener at store deler av transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten og at flaskehalsinntektene derfor kan betale for mye av transmisjonsnettet innenlands.

- Transmisjonsnettet er viktig både for innenlandske brukere og for utenlandshandelen. Når flaskehalsinntekter brukes til å dekke kostnader i transmisjonsnettet, blir det mindre å betale for norske forbrukere, forklarer Langset.

Frist for å sende innspill er mandag 26. april 2021.

Kontaktperson

Tore Langset, seksjonssjef
Mobil: 900 56 552

Slik bestemmes bruken av flaskehalsinntektene

Statnett foreslår en metode for å dokumentere at de vil bruke inntektene etter regelverket. Det er denne metoden vi nå ønsker innspill på. Med metoden som er foreslått ser vi at inntektene i praksis vil bli brukt som tidligere – til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet og redusere nettleien innenlands.

  1. Etter regelverket skal Statnett på forhånd fastsette hvordan de skal bruke flaskehalsinntektene, og rapportere om den faktiske bruken av inntektene til RME.
  2. RME skal godkjenne at Statnett har brukt flaskehalsinntektene i tråd med regelverket. RME vil deretter offentliggjøre en rapport om bruken av disse inntektene.

Hva er flaskehalsinntekter?

Flaskehalsinntektene oppstår som følge av prisforskjeller mellom Norge og våre naboland, både når det importeres og eksporteres kraft. 

Prisforskjeller oppstår når markedet ønsker å overføre mer kraft mellom landene enn det er kapasitet til.

Flaskehalsinntektene får man ved å multiplisere prisforskjellen med overført kraftvolum time for time.

Eierne av en utenlandsforbindelse deler flaskehalsinntektene, vanligvis 50/50. I Norge er det Statnett SF som eier alle utenlandsforbindelser, og som derfor mottar disse inntektene.