Publisert 26.02.2020 , sist oppdatert 27.02.2020

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår endringer i forslag til forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap.

I høringsutkastet (NVE Høringsdokument nr. 8/2019) foreslo vi nye bestemmelser om følgende tema: Nøytral opptreden, felles driftssentral, salg av overskuddskapasitet, ledelsen i nettselskap og krav til nettselskapenes markedsføring og kommunikasjon.

RME har i dette dokumentet oppsummert og kommentert de innkomne høringsuttalelsene. På bakgrunn av høringsinnspillene har vi gjort noen endringer i forslaget, de to viktigste er følgende:

  • Foreslår å åpne for at personer med reell beslutningsmyndighet i morselskapet kan delta som styremedlem i nettselskapet.
  • Foreslår en overgangsregel på ett år for bestemmelsene om felles driftssentral, salg av egen kapasitet og for kravene til markedsføring og kommunikasjon.

RME foreslår at endringsforskriften skal tre i kraft samtidig som nye krav til selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven trer i kraft 1. januar 2021. Forslaget ligger nå til vurdering i OED.