Publisert 27.02.2024

Reguleringsmyndigheten for energi jobber for raskere tilknytninger

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) publiserer i dag en rapport som undersøker mekanismer som kan bidra til at nettselskapene tilknytter kunder raskere til strømnettet, og inviterer alle til å komme med innspill på rapporten.  

- Det er for tiden stor etterspørsel etter tilknytning til strømnettet. Nettselskapene har plikt til å tilknytte alle som ber om det uten ugrunnet opphold. Det er likevel forskjeller i hvor raskt kunder blir tilknyttet hos de enkelte nettselskapene, og vi undersøker mulighetene for å belønne nettselskaper som knytter til kunder raskere, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen.  

RME har engasjert THEMA Consulting Group til å vurdere muligheter for å innføre insentivmekanismer som kan bidra til kortere ledetider. De har også vurdert andre endringer i den eksisterende reguleringen av nettselskapene. Rapporten inneholder også beskrivelser om hvilke mekanismer som brukes i andre land.  

Vi inviterer alle til å komme med innspill til rapporten. Rapporten og innspillene vil inngå i RME sitt arbeid med å tydeliggjøre nettselskapenes plikter, og tilta k som kan bidra til raskere tilknytninger.   

- Det har kostnader for samfunnet at produksjon og forbruk som ønsker å koble seg til strømnettet må vente på denne tilknytningen, men med en god insentivmekanisme vil nettselskapene måtte forholde seg til en del av seg disse kostnadene, sier Amundsveen.  

Tilbakemeldinger merkes med referansenummer 202403069 og sendes til rme@nve.no innen 1.mai 2024.