Publisert 16.06.2020

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) og de øvrige nordiske reguleringsmyndighetene i NordREG ønsker skriftlige innspill til den nordiske metoden for kapasitetsberegning for døgnmarket og intradag-markedet

Forordning om kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, Capacity Allocation and Congestion Management Guideline (CACM GL) stiller krav om felles nordisk kapasitetsberegningsmetode for døgnmarkedet og for intradagmarkedet.

De nordiske reguleringsmyndighetene vil evaluere forslaget til metode som de nordiske systemoperatørene har utviklet.

Vi ønsker innspill til den felles nordiske metoden. De andre nordiske reguleringsmyndighetene vil godkjenne eller be om endringer innen 17. oktober. CACM GL er EØS-relevant regelverk som ennå ikke er trådt i kraft i Norge. Når CACM GL blir innført i Norge, vil RME ha en formell nasjonal prosess for å evaluere og godkjenne metoden henhold til CACM GL artikkel 20(2).

Berørte parter oppfordres til å gi innspill. Frist for å gi innspill er 29. juni 2020.

Mer informasjon om invitasjonen til å gi innspill til den nordiske metoden, og hvordan innspill kan gis, finnes her (ekstern nettside, på engelsk).