Publisert 14.02.2020

Rapport om regulatorisk rammeverk i ulike europeiske land

Reguleringsmyndigheten for energi, RME, har bidratt til en rapport som beskriver reguleringsregimer innen energisektoren i ulike europeiske land. Det er en årlig rapport som publiseres på nettsidene til CEER som er et frivillig samarbeid mellom regulatormyndigheter i Europa.

Publikasjonen består av en hovedrapport som inneholder en kort beskrivelse av det regulatoriske rammeverket per land, en mer generell beskrivelse av økonomisk teori om regulering og beregning av regulatorisk rente, avkastningsgrunnlag og avskrivinger og til slutt et kapittel om trender innen insentiver og forbedring.
I tillegg til hovedrapporten har de publisert en oppsummering og vedlegg til rapporten.
Nytt for 2019 er «Annex 4» som består av case studier. I år har Østerrike, Tyskland, Litauen og Nederland levert en mer detaljert beskrivelse av sine reguleringsmodeller.

Rapporten (på engelsk) for 2019 finnes her (PDF).