Publisert 11.09.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

Ny studie om fremtidens AMS

NVE mener det er viktig med ny kunnskap om teknologiutvikling og innovasjon innen avanserte måle- og styringssystemer (AMS), spesielt med tanke på å møte et mer fornybart og klimavennlig samfunn. På bakgrunn av dette har NVE engasjert Sintef Energi AS til å utføre en studie på dette.

I korte trekk kan studien deles i to:

  1. Gjennomgang av dagens løsninger og arkitektur, samt en kartlegging av relevante patentsøknader og forskningsprosjekter.
  2. Basert på den teoretiske utredningen, undersøke hvordan bransjen ser for seg utviklingen av AMS i en tidshorisont på to til fem år.

Resultatene fra studien er nå publisert i NVEs rapport nr. 34/2019 Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS).

Med den tidshorisonten som er lagt til grunn i utredningen, er nettselskapenes første prioritet å etterleve ulike myndighetskrav som avregning/fakturering, og nettstasjonsovervåkning (jordfeil, nullpunktsikring, og avbrudd). Når dette er gjennomført ser nettselskapene for seg, på grunnlag av varierende tilgang til ressurser, å utvikle ulike funksjonaliteter for drift, planlegging og vedlikehold av nettet.

Om AMS

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) ble installert i Norge innen utgangen av 2018, og har erstattet gamle målere. De nye målerne skal tilrettelegge for et mer effektivt kraftmarked, samt forbedre driften av strømnettet. Målerne skal blant annet registrere strømforbruket per time, bryte effektuttaket, utveksle informasjon om strømpriser og tariffer, og skal kunne knyttes til andre typer målere. AMS kan dermed beskrives som et komplekst «systems of systems» (SoS) bestående av en grunnleggende infrastruktur med smart måler, kommunikasjonssystem og utstyr for datainnsamling, samt tilhørende applikasjoner og styringsmuligheter som nyttiggjør den økte tilgangen av data fra blant annet smartmåleren.

Rapporten kan lastes ned her Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS).  

Kontaktpersoner

Uy Tran, rådgiver
tlf: 2295 9066

Guro Grøtterud, seksjonssjef
mobil: 456 32 677