Publisert 17.04.2023

Ny rapport fra RME viser at AMS-innføringen er sluttført i Norge

RME utførte i slutten av 2022 en kartlegging av smarte strømmålere (AMS-målere). Resultatet viser at flertallet av strømkunder i Norge har tatt i bruk en smart strømmåler.

Per tredje kvartal 2022 er det installert om lag 3 240 000 smarte strømmålere i Norge. Dette er 98,8 % av alle målepunktene for sluttbrukere i lavspentnettet. 

- Nå som majoriteten av norske strømkunder har fått en smart strømmåler, anser vi innføringen av de nye målerne som sluttført, sier Torfinn Johannesen, seksjonssjef i RME. 

Arbeidet med smarte strømmålere startet for fullt da NVE fikk oppdraget fra Olje- og energidepartementet (OED) i 2007. Innføringen ble forskriftsfestet i 2011, og nettselskapene ble pålagt installasjon i alle sine målepunkt innen januar 2019. Arbeidet har blant annet omfattet pilot- og forstudier, høringer, utarbeidelse av forskrift og reguleringspraksis samt, tett oppfølging av nettselskapene og leverandørene av AMS.  

Kartleggingen som RME nå har utført, viser at det finnes enkelte områder av innføringen som nettselskapene må fortsette å jobbe med. Samtidig må nettselskapene skifte fra et fokus på utrulling til et fokus på drift- og forvaltning ettersom de aller fleste målerne nå er installert. 

- Nettselskapene skal nå fokusere på løpende feilretting og vedlikehold av de installerte målerne for å opprettholde en effektiv og velfungerende måleverdikjede, sier Torfinn Jonassen. 

RME har med bakgrunn i kartleggingen publisert en sluttrapport for AMS-innføringen i Norge. I rapporten presenteres resultatene fra kartleggingen. Rapporten er også ment å være retningsgivende for nettselskapenes arbeid omkring AMS de neste årene. Rapporten kan lastes ned her.  

Funksjonskravene til AMS ble utarbeidet og forskriftsfestet for over ti år siden. Med utrullingen å anse som avsluttet, og en stor utvikling i måleteknologi de siste årene, vil RME nå påbegynne arbeidet med nye funksjonskrav som skal legge grunnlag for neste generasjons AMS. 

Kontakt

Overingeniør Fahad Jamil
faj@nve.no

Seksjonssjef Torfinn Jonassen
tjo@nve.no