Publisert 05.05.2020

Ny rapport fra CEER om tariffer i distribusjonsnettet

CEER publiserte nylig rapporten "Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy Transition". Rapporten inneholder en rekke råd og konklusjoner angående utforming av distribusjonsnettariffer, og gir blant annet en oversikt over de viktigste prinsippene som ligger til grunn for ulike typer tariffer. Dette inkluderer både statiske og dynamiske tariffstrukturer.

CEER er tydelig på at tariffene bør utformes på en måte som legger til rette for energiomstillingen verden står overfor med endrede forbruksmønstre, mer fleksible forbrukere, forskjellige former for energilagring og stor økning i antall elektriske kjøretøy. Da er det viktig at nettkapasitet prises riktig og at tariffen har gode fordelingsvirkninger.

Les mer på CEERs hjemmesider (på engelsk)