Publisert 18.12.2020

Ny rapport analyserer om reguleringsmodellen kan bli mer nøytral ved å endre kalibreringen av kostnadsnormene

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) publiserer i dag en rapport som undersøker de økonomiske insentivene strømnettselskapene har til å gjøre investeringer i forhold til driftstiltak. Strømnettselskaper er monopoler og RME regulerer nettselskapenes inntekter. Formålet er at å bidra til effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.

I dagens modell kalibrerer vi kostnadsnormene for at bransjen som helhet skal oppnå rimelig avkastning. I kalibreringen benytter vi størrelsen på nettkapitalen hos ett selskap i forhold til bransjens samlede nettkapital som fordelingsnøkkel. I 2019 foreslo vi å inkludere flere kostnadstyper i dette kalibreringsgrunnlaget for å gi mer nøytralitet mellom drift og investeringer. Vi trakk forslaget for å utrede dette nærmere. Vi har engasjert AFRY for å undersøke nøytraliteten i dagens modell og hvordan denne påvirkes når vi endrer kalibreringsgrunnlaget, og deres arbeid er publisert her.

Vi inviterer alle til å komme med innspill til arbeidet innen 15. februar 2021. Tilbakemeldinger merkes med referansenummer 202016542 og sendes til rme@nve.no.

Vi vil ta med oss innholdet i denne rapporten og eventuelle innspill til den, i det videre arbeidet med utviklingen av inntektsreguleringen.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Hilde Marit Elverum Kvile.

Seksjonssjef Tore Langset.