Publisert 12.05.2020

NordReg inviterer til å gi innspill til en felles nordisk metode for å analysere det finansielle kraftmarkedet i Norden

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) og de øvrige nordiske reguleringsmyndighetene i NordREG ønsker skriftlige innspill til metoden som skal evaluere de langsiktige prissikringsmulighetene for nordiske aktører.

Forordning om langsiktig kapasitetstildeling, Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA GL), stiller krav om velfungerende prissikringsmuligheter for markedsaktører i alle budområder, og iverksettelse av tiltak dersom det identifiseres mangelfulle muligheter i noen områder.

Den nordiske metoden beskriver hvordan de nordiske reguleringsmyndighetene bør evaluere om det er tilstrekkelige prissikringsmuligheter på budområdegrensene mellom to land. Selve evalueringen skal gjøres av hvert land, men en felles metode er utviklet på bakgrunn av det felles etablerte finansielle markedet.

Det er den felles nordiske metoden vi nå ønsker innspill på. Arbeidet med metoden settes i gang nå ettersom de andre nordiske reguleringsmyndighetene som har innført FCA GL skal gjennomføre denne analysen hvert fjerde år. FCA GL er EØS-relevant regelverk som ennå ikke er trådt i kraft i Norge. Når FCA GL blir innført i Norge vil RME ha en felles prosess sammen med tilgrensende nasjonale reguleringsmyndigheter for å evaluere prissikringsmulighetene i henhold til FCA GL artikkel 30, for så å evaluere behovet for å innføre langsiktige transmisjonsretter eller alternative prissikringsprodukter.

Berørte parter oppfordres til å gi innspill. Frist for å gi innspill er 2. juni 2020.

Mer informasjon om invitasjonen til å gi innspill til den nordiske metoden, og hvordan innspill kan gis, finnes her:

https://www.nordicenergyregulators.org/2020/05/invitation-to-comment-on-nordregs-proposal-for-methodology-for-assessment-of-the-nordic-forward-market/

Kontaktperson:

Rådgiver Kjersti Ness, kjn@nve.no